Kan radon være en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?

 

Er arbeidsplassen din trygg vedrørende radon?

radontest-i-skole

Eksponering for radon skjer ikke bare på arbeidsplasser under jord (kraftverk, fjellanlegg, vannverk etc), hvor det er kjent at høye radonnivåer ofte forekommer. Undersøkelser av radonnivåer i skoler ogbarnehager i Norge har vist at høye radonkonsentrasjoner forekommer også på vanlige arbeidsplasser. Vi oppholder oss en betydelig del av dagen på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å få visshet om radonnivåer også på ens arbeidsplass. Radonmåling er en svært rimelig undersøkelse av et alvorlig problem.

 

Klikk her og send forespørsel vedr. radonmåling på din arbeidsplass!

 

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven §8 setter krav om at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorer.

 

Strålevernsforskriften

Strålevernforskriften gjelder for allmennheten og fastsetter bindende grenseverdier for skolebygninger, barnehagebygninger og utleieboliger. Grenseverdiene er bindende og må overholdes innen 1.1.2014.radon-i-skolebygg

Grenseverdiene innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq (becquerel)/m3 (tiltaksgrense) og at radonnivået uansett ikke skal overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Grenseverdien- og tiltaksgrensen gjelder uavhengig av hvem som oppholder seg i lokalene.

 

Radonlabs program for radonmåling på arbeidsplasser

Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet og det er ofte ventillasjonsanlegg som brukes i slike bygninger må spesielle hensyn taes når det gjelder radonmåling. Radonlab har derfor utviklet prosedyrer som er harmonisert med Strålevernets anbefalinger for måling av radon som tar hensyn til slike varierende forhold.

 

Tiltak mot høye radonnivåer på arbeidsplasser

Det går an å redusere høye radonnivåer. Slike tiltak behøver ikke være en komplisert og dyr affære. En rekke bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak kan gjennomøres for å redusere radonkonsentrasjon på arbeidsplasser til under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 i arbeidstiden.

Radon eksponering på arbeidsplass

 

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.