Sporfilmradonmåling m analyse og rapport (ISO 11665-4)

  • Artnr: 10001

Beskrivelse av artikkelen

Metode: ISO 11665-4:2012.  Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger over lang tid.

Hvordan måle radon i luften?

Du må først bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Dette avhenger av hvor mange viktige oppholdsrom du har i de to nederste etasjene. Med viktige oppholdsrom menes rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye. For eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Du trenger en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.
Når du har funnet ut hvor mange målere (sporfilmer) du trenger bestiller du ovenfor. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. Bruksanvisning og en returkonvolutt følger selvsagt med. Dersom du har behov for ytterlige returkonvolutter kan de bestilles her. Sporfilmene utplasserer du selv i følge anvisningen:

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

 

2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

 

Unngå å plassere sporfilmen på gulv, ved vinduer eller ventiler. Det er viktig å ventilere rommene normalt.

3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger. kode, rom, dato og klokkeslett når du startet målingen etc.

 

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder (og maksimum 1 år) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Du bør returnere sporfilmene og registreringsskjemaet til Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt.

Hva er sporfilm?

Sporfilm er en liten brikke laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Alfastråler fra radon og datterprodukter har stor energi og etterlater mikroskopisk skade (spor) når de treffer slike materialer. Vårt laboratorium benytter plast av type CR-39 for registrering av spor. Ved hjelp av kjemisk behandling kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Antall spor er proporsjonalt med radonmengden i luften. I vårt sporfilmlaboratorium er analyse av sporfilm automatisert.


Radonlabs sporfilmer

Radonlab presenterer en ny, forbedret CR-39 lukket sporfilm som analyseres i vårt eget state-of-the-art laboratorium. Målingene er kvalitetssikret gjennom sporbarhet til internasjonale standarder. Vi deltar regelmessig i internasjonale sammenligningstester.


Hvorfor langtidsmåling?

Radonnivå innendørs varierer mye over tid (timer og dager). Variasjonene kan skyldes endringer i klimatiske parametre som temperatur, lufttrykk, vindstyrke og retning etc. Det er viktig å måle gjennomsnittlig radonnivå over lang tid fordi det er denne gjennomsnittsverdien som kan relateres til helserisiko (lungekreft). Det er vanlig å bruke sporfilm til langtidsmåling over minimum 2 måneder. Radonmåling bør helst utføres i vinterhalvåret, fra oktober til april, evt. over et halvt år fra midten av sommeren til midten av vinteren (eller omvendt).


Når kan jeg måle over kortere tid?

Innreder du kjeller, eller rett og slett har ikke tid til å vente i 2 måneder? Takket være den gode følsomheten til våre sporfilmer kan du nå måle over bare 30 dager. Slike målinger kan i de fleste tilfeller gi en god indikasjon på eventuelle radonproblemer. Har du enda dårligere tid kan du leie vår Ramon eller Scout elektronisk apparat for kontinuerlig måling av radongass. Hvis nivået er høyt, kan du starte med forebyggende tiltak mot radongass med en gang.


Lukket eller åpen sporfilm?

Når sporfilm lukkes i en boks, også kalt filterkammer (svart boks), er det kun radongassen som slippes inn i boksen og ikke datterproduktene. Denne filtreringseffekten er ikke til stede hvis sporfilm ligger åpent i rommet. I det siste tilfelle vil det være større usikkerhet i målingen, siden radondøtre kan være ujevnt fordelt i inneluften. Våre lukkede sporfilmer har uovertruffen filtreringsevne og følsomhet. Anbefales!


Hva bør jeg passe på under målingen?

Unngå å plassere sporfilmen på gulv eller i nærheten av steder hvor det trekker (ventil, vindu, ytterdør o.l.). Det er viktig at huset eller arbeidsplassen brukes som vanlig i måleperioden. Både boliger og arbeidsplasser skal ventileres normalt under måleperioden. Hvis du reiser bort i noen dager, la noen lufteventiler stå åpne.

 

Last ned bruksanvisning og reg.skjema

Se også