KlimaVakten Pro-S

Pro-S kan enkelt og kostnadseffektivt stoppe spredning av allergener

  • Artnr: 10408
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

klimavakten-pro1

 Beskyttelse mot luktradon og mugg
 Ekstremt energieffektiv
 Lang levetid
 Minimalt vedlikehold

 

70 % av alle hus med krypekjeller får fuktskader. Med KlimaVakten Pro-S kan man enkelt og kostnadseffektivt stoppe spredning av allergener fra fuktskadet krypekjeller til boligetasjen. Samtidig forebygger KlimaVakten Pro-S nye muggsopp angrep, innsig av radongass og andre gasser og partikler som finnes i kryperom.

KlimaVakten pro S består av KlimaVakten krypekjeller og et kontrollert ventilasjonssystem som opprettholder permanent undertrykk i krypekjeller i forhold til boligetasjen. På denne måten fohindres inntrengning av soppsporer, radon og andre gasser inn til boligrom. Samtidig avfukter KlimaVakten Pro-S krypkjelleren og sikrer den mot nye muggsoppangrep.

Pakken inneholder

* 1 KlimaVakten krypekjeller (50 meter kabel per spole)
* 1 KlimaVakten Pro-S trykk- og fuktsensorer med regulator
* 1 KlimaVakten Diagnose

* 1 vifte med festeanordningene
* 1 lyddemper
* Monteringsmateriell
* Installasjonsveiledning 

klimavakten pro-s

KlimaVakten Pro-S monteres typisk i kalde krypekjellere som er nylig sanert for muggsopp angrep, eller som har problem med inntrengning av radon, lukt eller andre gasser inn til boligetasje. KlimaVakten pro oppnår en langtids forebyggende effekt. Sammenlignet med den tradisjonelle metoden (sorpsjonsavfukter) har KlimaVakten S mye lavere energiforbruk, oppnår permanent undertrykk og krever svært lite vedlikehold, slik at totaløkonomi blir langt bedre.

Hva er Klimavakten Pro-S?

KlimaVakten pro består av to styreenheter, en varmekabel, en vifte og måler av trykkdifferanse. Følere måler relativ fuktighet inne og ute, temperatur, og trykkdifferanse mellom krypekjeller og boligrom. Avtrekksvifta som monteres i en ventilåpning styres slik at det alltid er undertrykk i krypekjelleren. Alle andre ventilene strupes til ca. 2-3 cm i diameter. Styring av vifta tar også hensyn til fuktighet i inne- og uteluften. Er uteluften tørrere enn luften i krypkjelleren går vifta med maksimal hastighet. I perioder når inneluften er tørrere går vifta med minimum hastighet og opprettholder minimal undertrykk i krypkjelleren på ca. 1,4 Pa. 
Varmekabelen styres uavhengig av vifta og ved behov, slik at relativ fuktighet og temperatur i krypekjelleren ikke gir mulighet for muggsopp vekst. Varmekabel og styring er identiske som i KlimaVakten krypekjeller .

 

KlimaVakten Pro S - for krypekjellere som har fuktskade, muggsopp angrep, radon etc.


KlimaVakten pro egner seg særlig til montering i kryperom hvor treverket har hatt soppangrep og har nylig blitt sanert. Eksisterende soppangrep på treverket i krypekjelleren må altså saneres før KlimaVakten Pro-S tas i bruk. Sanering fjerner ikke tilstrekkelig soppsporer som fortsetter å frigis og å sive inn i pustemiljø i boligen, noe som kan forårsake ubehag og allergi. KlimaVakten pro vil effektivt reversere luftstrømmens retning slik at spredning av sporer stoppes. Det samme gjelder for alle andre partikler og gasser som finnes i krypekjelleren.
Har krypekjelleren stående vann på bakken må det foretas tiltak slik at innsig av vann til krypekjelleren stoppes eller reduseres kraftig. Det er anbefalt å legge en plastfolie på bakken i krypekjelleren for å begrense avdampning fra bakken. Isolering mot bakken og grunnmuren med opp til 5 cm isoleringsmatter bidrar til lavere strømforbruk.

KlimaVakten Pro-S - avfukter krypekjellere opp til ca. 200 kubikkmeter. Stopper spredning av partikler (f. eks. soppsporer) og gasser (f. eks. radongassen, lukt) fra kryprom til boligetasjen. Det anbefales at KlimaVakten Pro-S monteres av profesjonelle montører.

lagt til handlevogn