Kursavgift (Radon grunnkurs, 2 dager)

KURS 2: Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk.

  • Artnr: 10705
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Målgruppe: Takstmenn, bedriftshelsetjenester, kommunale saksbehandlere, spesialfirmaer, eiendomsavd. i kommuner, kommuneleger, fylkesleger og alle andre som ønsker en grundig innføring i radonproblematikk.

Mål: Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk. Deltagere forventes å være orientert om og å kunne formidle og gi råd om alle viktige aspekter av radonproblematikken. Kurset gir faglig grunnlag for andre videregående kurs og er obligatorisk basis for kursene nr. 3 og 4. Deltagernes motivasjon og aktivitetsnivå vil bli styrket gjennom oppgaver og kunnskapsnivået etter gjennomført kurs undersøkt gjennom kunnskapsprøve. Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset.

Temaer:
- Innføring i radioaktivitet, isotoper, radon og radondøtre og deres fysiske egenskaper.
- Elementære betraktninger innen strålingsbiologi og dosimetri.
- Forekomst av radon, kilder, bergarter, grunnforhold, radonkart basert på geologi.
- Radon i vann og i byggematerialer
- Radoninntrengning og spredning i bygninger, diffusjon, konveksjon
- Helseaspekter, helserisiko, lungekreft og samvirkning med røyking.
- Radon regelverk, internasjonale og nasjonale anbefalinger. Gjennomgåelse av viktigste forskrifter som direkte eller indirekte berører radonproblematikk - strålevernsloven, plan og bygningsloven, avhendingsloven, takstloven.
- Risikovurdering - grunnleggende om radon målemetoder med oppgaver.
- Grunnleggende om radonkartlegging i boliger og arbeidsplasser.
- Radonkartlegging i kommuner, ulike radonkart, tolkning og nytteverdien.
- Byggegrunnsundersøkelser med hensyn på radon, tolkning og usikkerhet.
- Grunnleggende om tiltak mot radon med oppgaver.
- Kunnskapsprøve.

Forkunnskaper: Ingen

Kursprogram: pdf

Varighet: 2 dager, Dag 1. kl 10.00 - 16.15. Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Kursdatoer: klikk her...

Kurssted: Forskningsveien 3B, Oslo

Pris: kr. 10.900,- inkl. lunsj / kaffe og kompendium

Frist: Frist for påmelding er 1 dag før kursstart. Når vi når grensen for antall deltakere stenges nye påmeldinger, evt. overføres til neste kurs. Vennligst gi oss beskjed så snart som mulig hvis du ønsker å melde deg på.

Betalingsvilkår: 100% av kursavgiften betales før kursstart. Møter ikke kunden opp refunderes ikke kursavgift, men kunden kan delta på et senere tilsvarende kurs.

lagt til handlevogn