Radonbrønn, med tilbehør

Produkt beregnet til radonsikring av nybygg og rehabilitering av eksisterende

  • Artnr: 10511
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Produkt beregnet til radonsikring av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg jfr PBL og byggeforskriftens emne III strålingsmiljø paragraf 13-5 Radon pkt 2b.

Funksjon: produktet skal danne undertrykk i grunnen slik at radonholdig jordgass hindres i å trenge inn i konstruksjonene.

Plassering: produktet skal plasseres i pukklaget under nytt betongdekke.

Bruk: produktet kan etableres som tilleggssikring til membran og klargjøres for senere bruk eller bygges som et komplett aktivt system.

Innhold: Pakken inneholder 1 stk radonbrønn ”easy-sump” med endelokk. Produktet er kompatibelt med bruk av rør Ø110mm type PP/PVC for oppstikk der hvor det er mest hensiktsmessig.


Monteringsprinsipp: Radonbrønnen ”Easy-sump” plasseres horisontalt med åpningen ned mot byggegrunnen. Et tett plastrør kobles til den runde åpningen i enden av brønnen og føres horisontalt til den delen av bygget man ønsker at oppstikket skal være i betongdekke. (se illustrasjoner).

Endelokket støpes i flukt med nytt betongdekke. Systemet kan gjøres aktivt ved senere å fjerne endelokket og tilkoble et rør med avkast ut av yttervegg. Systemet er nå basert på passiv oppdriftsmekanisme. Ved å tilkoble en egen vifte som suger luften fra byggegrunnen og ut, kan man gjøre systemet mekanisk aktivt og mer effektivt. Vi anbefaler hovedsakelig innvendig monteringer, men det er også mulig med utvendige monteringer (vil kreve etterisoleringer mot kulde). 

Dekningsområde: Dersom hele grunnflaten har et homogent sjikt med 15-20 cm pukk, anses normalt god effekt i et område på om lag 100-150 m2 dersom brønnen plasseres sentralt og gjøres aktiv med egen vifte. Vær oppmerksom på at høyrisiko tomter vil kunne kreve ekstra dimensjonering og vifter for avtrekk.

Anbefalinger: Det anbefales som et minimum å tilkoble hele systemet som en passiv løsning. Produktet kan også kombineres med våre radonsugpakker.

radonsperre1

 

1. Radonbrønn monteres slik at toppen av brønnen flukter med toppen på pukklaget. Første lag isolasjon legges ut, radonsperren monteres og andre lag isolasjon legges over, som vist på bilde. En radonbrønn dekker et område på 200 m2. Hvis grunnmuren har en dele- eller bærevegg, legges en ny radonbrønn for hver oppdelt enhet. Rørene som benyttes er Ø 110 mm PVC. Brønnen bør legges minst 0,5 m fra yttervegg for å unngå nedkjøling av fundamentene.

radonsperre2

2. Oppstikket plasseres i teknisk rom jevnt med overkant støp. Skulle det vise seg at man må aktivisere brønnen, kan det gjøres ved å ta av lokket og fortsette PVC rørene opp over tak. Vifte kan være nødvendig for å skape nok undertrykk. Icopal anbefaler at rørene
føres over tak under byggeperioden, dette fordi det gjør jobben enklere enn om man skal gjøre dette i ettertid. Det er meget viktig at man tetter rundt oppstikk med Easi Pour Radon med minimum 30 mm tykkelse eller med en mansjett. Elotene 3000 x Skjøtemembran kan også brukes.