Tilbud på radontjenester til norske kommuner

radonrisiko

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom Kommunehelseloven (§4a), Strålevernsloven og Plan- og bygningsloven (tekn. forskr. § 8-33) er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. I den forbindelse har Eurofins Radonlab utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon. 

Radonlabs program for radonkartlegging i kommuner

sporfilm analyse

Radonmålinger med sporfilm

Sporfilm er den rimeligste og mest brukte metode for måling av radonkonsentrasjon i inneluft. Eurofins har eget moderne sporfilmlaboratorium, og kan tilby måletjenester til markedets mest konkurransedyktige priser. Analysene er akkreditert, noe som sikrer sporbarhet til primær standard for radonkonsentrasjon. Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige målinger til innbyggere i en rekke norske kommuner. Se oversikten her

radontest

Trinn-2 radonmålinger med elektroniske måleinstrumenter

kommunale bygg og arbeidsplasser vil resultater fra sporfilmmålingene indikere hvilke rom har radonnivåer som i gjennomsnitt er høyere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m3. I alle rom som har høyere nivåer enn dette må det foretas en trinn-2 måling med elektronisk måleutstyr etter metodebeskrivelsen fra Statens strålevern. Dette innebærer bruk av digitale måleinstrumenter for å få en oversikt over døgnvariasjonene. Resultater viser om de enkelte rom har forhøyede radonnivåer i brukstiden og dermed avklarer behov for tiltak.

Tomtekart

Undersøkelser i byggegrunn

Ved utleggelse av områder regulert til boligformål eller næringsbygg, er det viktig å kjenne til byggegrunnens potensial for å avgi radongass. Radonlab tilbyr undersøkelser av tomter og klassifiserer tomter utfra radonrisiko. På denne måten oppnås høyverdig informasjon for videre saksbehandling slik at fortreffelige forebyggende tiltak mot radon kan planlegges og gjennomføres under byggeprosessen.

Rådgivning når tiltak skal iverksettes

I henhold til Plan- og bygningsloven TEK10 og TEK17 er det nødvendig å prosjektere og sette i verk forebyggende tiltak. I eksisterende bygninger som har fått påvist forhøyet radonkonsentrasjon er det viktig å iverksette passende mottiltak. Eurofins Radonlab tilbyr en rekke tilleggsundersøkelser og rådgivertjenester i forbindelse med tekniske tiltak mot radon. Vår avdleing Radontiltak utfører tekniske tiltak mot radon.

Send oss forespørsel

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn