Radonmåling i luft, vann og grunn

Sporfilm for langtids radonmåling

Anbefalt målemetode for alle som ønsker å utføre radonmåling i sin bolig, hytte eller arbeidsplass. Lukket CR-39 sporfilm til måling av radonkonsentrasjon i inneluft over periode fra 20 dager opp til 1 år . Det anbefales å måle over min. 2 måneder i vinterhalvåret. Våre sporfilmer analyseres i vår akkrediterte lab i Sverige (ISO/ IEC 17025). Topp kvalitet til rimelige priser. Les mer...

Elektroniske instrumenter for kontinuerlig radonmåling

Instrumenter for logging av måleverdier. Nøkkelen til effektiv bekjempelse av høye radonnivåer er presis måling av radonkonsentrasjon. Våre apparater måler over kort og lang måleperiode. Vi veileder deg til det måleinstrument som passer til ditt behov. Les mer...

Radonmåling i byggegrunn

Radonlab foretar undersøkelser i byggegrunn med hensyn på radon. Vi bruker flere målemetoder og vurderer radonrisiko som klassifiserer din tomt som lav, middels eller høy risiko. Vi utarbeider rapport med foreslåg til forebyggende tiltak som er tilpasset risiko på tomten og valgt konstruksjon. Les mer...

Radonmåling i vann

Husholdningsvann fra borebrønn som benyttes daglig, bør undersøkes for radonforekomster. Radonmålinger i brønnvann kan gjennomføres hele året. Send oss e-post med foresørsel og vi sender deg prøvetakingsutstyr til vannanalyse. Prøvetaking kan du selv foreta ved å følge vår veiledning. Les mer...

Kalibrere radonmåler

Har du en digital radonmåler som trenger en sjekk?

Alle digitale radonmålere som har vært i bruk en stund må kalibreres for å sjekke at måleresultater de viser er korrekte. Radonlab foretar kalibrering av alle typer elektroniske måleinstrumenter for kontinuerlig måling av radonkonsentrasjon ved å sammenligne måleresultater med et referanseinstrument. Les mer...

Send oss forespørsel

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn