Byggegrunnsundersøkelse med hensyn på radon

Å forebygge radonproblem i nybygg er ikke bare anbefalt - dette er også lovpålagt! La oss vurdere risiko på din tomt eller hjelpe deg gjøre dette selv.

Radon byggegrunnsundersøkelse

Målet med forebyggende tiltak mot radongass er å unngå at radonkonsentrasjon i fremtidig bebyggelse overstiger tiltaksnivået på 200 Bq/m3 (Plan og Bygningsloven, 1997). Tiltaksgrensen er satt av Statens strålevern (Strålevern hefte nr. 5, 1995). For å vurdere behovet for forebyggende tiltak og graden av sikring mot radon er det nødvendig å foreta en byggegrunnsundersøkelse med hensyn på radon. Resultatet av en slik undersøkelse vil være en klassifisering av byggegrunn som lav-, middels- eller høyrisiko grunn. Diverse forebyggende tiltak mot radongass kan gjennomføres i henhold til risikoen.


Målemetoder for radonrisiko kartlegging

Velg mellom Radonlabs komplette byggegrunnsundersøkelse og en gjør-det-selv variant.

Eurofins Radonlab foretar komplette radon-undersøkelser i byggegrunn. Vi skriver en rapport som fremstiller resultater og informerer om risiko, samt opplyser om hvilke forebyggende tiltak anbefales. Ta kontakt med oss i tilfelle du lurer på detaljer omkring metoder og fremgangsmåten. Våre kunder er både store (som Veidekke, Peab, AF Gruppen, Skanska etc) og små entreprenører.

Gjør-det-selv variant. For mindre bygg, slik som eneboliger eller hytter, er det mulig å foreta en enkel byggegrunnsundersøkelse. Kunden kan f. eks. sende oss stein fra tomten som vi analyserer for å bestemme hvor mye radon som avgis fra stedlige eller tilkjørte steinmasser. Ta kontakt via e-post eller ring til oss (tlf. 21 96 03 50) for mer informasjon.

Send oss forespørsel

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn