Radontest av drikkevann

Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer som radium og radon. Det er funnet høye radonnivåer i brønnvann i en rekke områder i Norge. I overflatevann er radonnivåene lave pga. frigivelse av radon til luft.

Tiltaksnivå for radon i drikkevann: Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning er 500 Bq/l.

Tiltaksnivå for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning ( som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) er 100 Bq/l, jf. Drikkevannsforskriften

Det største problemet med radon i drikkevannet er frigivelse av radongassen til inneluften under bruken av dusj, vaskemaskin, oppvaskmaskin etc. Innåndning av radon i luften fører til økt risiko for lungekreft.

Høye radonnivåer forekommer bl.a. i vann fra brønner i gneis og granitt. Selv ved normal bruk av vann i husholdningen kan det frigis betydelige mengder radon til luft. Overføring fra vann til luft varierer med vannforbruk og ventilering, men en radonkonsentrasjon i vann på 1000 Bq/l vil kunne gi et bidrag på mellom 50 Bq/m3 og 100 Bq/m3 til luften. Høye radonnivåer i drikkevann kan reduseres ved lufting, lagring eller filtrering.

Radonlab måler radonnivået i vann. Husholdningsvann fra borebrønn som benyttes daglig, bør undersøkes for radonforekomster. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året. Klikk på lenken til høyre og bestill radomåling i vann og vi sender deg prøvetakingsutstyr til vannanalyse. Prøvetaking kan du selv foreta ved å følge vår veiledning. Du sender prøven til oss for analyse. Du får svar i løpet av noen dager.

Veiledning for prøvetaking av vann og registreringsskjema

Radonmåling i vann

Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer

lagt til handlevogn