Rådgiving radon

Radonsniffing i kjeller Radonsniffer i kjeller for oppsporing av lekkasjer

Inspeksjon radontiltak

Eurofins Radonlab tilbyr prosjektering av tiltak mot radongass i nybygg og i eksisterende bygg. Radonlab er godkjent for ansvarsrett innen tiltak mot radon. Det viktigste trinn ved forebyggng eller utbedring av bygg med hensyn på radon er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar inspeksjoner som inkluderer korttids radonmålinger, utarbeider tiltaksplan for problembygg og utfører tiltak mot radon i eksisterende bygninger. Ring oss eller send e-post med forespørsel! Les mer...


Arbeidsplasser - radonmålinger og utbedringer

Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet og det er ofte ventillasjonsanlegg som brukes i slike bygninger må spesielle hensyn taes når det gjelder radonmåling. Radonlab har derfor utviklet prosedyrer for måling av radon som tar hensyn til slike varierende forhold. Les mer...


Kommuner - radonkartlegging og radonsikring

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom regelverk er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. Radonlab har utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon. Les mer...


Prosjektering av forebyggende radontiltak i nybygg

Eurofins Radonlab prosjekterer radontiltak i nybygg. Radonlab er godkjent for ansvarsrett innen tiltak mot radon. Et viktig trinn ved radonforebyggng i nybygg er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar byggegrunnsundersøkelser som viser hvilken grad av sikring er nødvendig i enhver situasjon. Vi utarbeider tiltaksplan tilpasset radonrisiko på tomten og i forhold til valgt konstruksjon. Les mer...


Send oss en forespørsel:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn