Produkter for radonsikring og tiltak mot radon

Radonsug

Radonsug

Radonsug er antagelig det mest anvendte radontiltak. Under rette forutsetninger og rikitg dimensjonert kan radonavsug oppnå vesentlig reduksjon av høye radonnivåer. Radondrenering (radonsug) fungerer også som et supplement til andre tiltaksløsninger. Eurofins Radonlabs avd. Radontiltak monterer tilpassede radonsug i alle typer bygg. Les mer...

MiniVent ventilasjonsprodukter

MiniVent systemer gir romventilasjon med varmegjenvinning og trykkbalanse uten ventilasjonskanaler og store kostnader. Montering er svært enkel og kan gjøres av de fleste! MiniVent forbedrer inneklimaet generelt og riktig montert virker positivt mot moderat forhøyede radonnivåer. Les mer...

Radonmembraner

Radonmembran (også kalt radonsperre, radonduk eller radonmatte) brukes som tettesjikt som sperrer forbindelsen mellom luften inne og luften i byggegrunnen. Radonmembraner finnes i forskjellige kvaliteter og prisklasser. For å kunne velge riktig grad av sikring med passende membran bør man først foreta byggegrunnsundersøkelse med hensyn på radon. Eurofins Radonlab leverer radonmembraner over hele landet og gir veiledning i forb. med valg og legging. Les mer...

Grunnventilering

Med Eurofins Radonlabs system for grunnventilering kan man effektivt forebygge radon innsig i nybygg og ved rehabilitering av eldre bygninger hvor eksisterende betonggulv pigges opp. Grunnventilerings systemet som består av et nettverk av perforerte rør, legges i pukklaget under støp. Systemet er koblet til et tett rør som føres over gulvnivået. Grunnventilering fungerer ved avtrekk, som en radonpumpe både passivt ( ved hjelp av naturlig oppdrift ) og aktivt ( avsug / undertrykk skapes av en vifte). Les mer...

KlimaVakten

Krypekjellere byr på spesielle utfordringer når det gjelder problemer med fukt, lukt, soppangrep og radongass. KlimaVakten er løsningen! En svært effektiv avfukter som motvirker bl.a. muggsopp angrep, innsig av radon og andre gasser og partikler fra kryperom. Gjør det selv eller la Eurofins Radonlabs avd. Radontiltak montere KlimaVakten! Les mer...

lagt til handlevogn