Veggventil AERO 125

Veggventil for kontinuerlig tilførsel av friskluft.

  • Artnr: 10432
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Aero friskluftsventil er en tilluftsventil for kontinuerlig tilførsel av friskluft i boligen med kondensisolering og filter. Ventilene monteres i soverom, oppholdsrom eller andre områder med behov for ventilasjon. Anbefalt plassering er høyt på veggen og helst over en varmekilde. Med denne plasseringen får man blandet uteluften og den varme konveksjonsstrømmen og oppnår den beste komfort.

Ventilene består av:

  • Innvendig del med spjeld for justering av luftmengde
  • Vaskbart/utbyttebart standardfilter
  • Utvendig del med insektsgitter
  • Veggjennomføring: Moduler a 50 mm for Friskluftventil/ Lyddempende veggjennomføring for Lydventil
  • Med Lydventil medfølger en lyddempende baffel for ytterligere demping med 2 dB


Funksjon
Luften som kommer inn legger seg langs innerveggen, opptar rommets temperatur og spres til resten av rommet. Ventilen er konstruert slik at luftspredingen gir en god komfort i rommets oppholdssoner.  Luftmengden reguleres med skyvebryter eller snor (tilbehør) som åpner
spjeld til ønsket åpning. Filteret hindrer støv og insekter.

Montering
Ventilen bør monteres høyt på veggen og gjerne i tilknytning til en varmekilde.

1. Hulltaking
Fall utover bør være ca. 1°.
For Ø100 og Ø125 anbefales det å bruke hulltakingsverktøy for å få rene kanter. For Ø160 og Lydventiler anbefales det å bruke stikksag pga. at det blir et høyt moment i bormaskinen.

Anbefalte hulltakingsmål iht tabell:

Modell Diameter rør Hulltaking
Aero 125 Friskluftsventil 124 mm 130 mm
Aero 160 Friskluftsventil 160 mm 170 mm * **

* 2 Stk dekkplater følger med som gir større toleranser ved hulltaking.
** Mulig å montere uten dekkplater, men hulltakingen må da være meget nøyaktig

NB! Angitt diameter for rør til lydventiler er maksimalmål. På grunn av materialets toleranser kan den faktiske diameteren være noe mindre.
Som beskrevet i brukerveiledningen vil man trenge et noe større hull enn gjennomføringens diameter da ventilen skal helle utover ca. 1°. Området mellom vegg og gjennomføring kan da etterisoleres med egnet isolasjonsmateriale.

2. Utvendig ventil
Monter utvendig ventil med så mange modulrør (fig. side 2 Beskrivelse) at de nesten rekker gjennom veggen. (Ekstra skjøterør kan kjøpes ved behov (art.nr 09162/09166/09167).
Ta ut insektsgitter i utvendig ventil (fig 3 side 5)
Stikk utvendig ventil med modulrør gjennom veggen fra utsiden, og fest ventilen med 4 skruer (fig 4/5 side 5)
Sett tilbake insektsgitter.
Monter utvendig kappe (fig. 6 side 5)

3. Innvendig del
Ta av utvendig deksel ved å dra forsiktig i to hjørner. Legg en runde silikon på stussen. Tre stussen inn i modulrør (fig. 7side 5) Skru fast innvendig del med 4 skruer (fig. 8 side 5) (Justeringsbryter skal være på undersiden). Fest utvendig deksel.

4. Montering av Lydventil
Som beskrevet i pkt. 1-3, men moduler erstattes da av lyddempende veggjennomføring (fig. side 2 Beskrivelse). Veggjennomføring kappes iht aktuell veggtykkelse. Grad av lyddemping er beskrevet under Lyddemping.

5. Montering av dekkplate (For Aero 160 og Lydventiler)
Dekkplater monteres fast med 4 skruer på innvendig og utvendig del før disse monteres på vegg/kanal. (Fig 9/10/11 side 5)

6. Justering av luftmengde
Luftmengden justeres ved å skyve bryteren på undersiden av innvendig del (fig. 12 side 5). Luftmengder er beskrevet under Kapasitet.

7. Rengjøring/skifte av filter
Ta av utvendig deksel på innvendig del ved å dra forsiktig i to hjørner.
Løft ut ytre filterholder (fig. 13 side 5), og ta ut filter. Nytt/rengjort filter settes tilbake og trykkes på plass med filterholderen som er festet i fire hjørner.

8. Montering av snor
Luftmengden kan alternativt reguleres ved bruk av snor som kan kjøpes som tilbehør (art.nr 51005). Man trenger 2 stk. Bor to hull i spor på  innvendig del (fig. 14 side 5), tre igjennom snorene og fest de som vist i
fig. 15 side 5.

9. Montering av baffel i Lydventil
Ved bruk av medfølgende baffel i lydventil så plasseres den inne i lyddempende rør. Baffel sentreres i gjennomføringen. Den skal ligge i isolasjonsrøret, ikke i innvendig- / utvendig stuss. Bruk av baffel gir som tidligere nevnt en ytterligere lydreduksjon med 2 dB.

lagt til handlevogn