DOSEMAN

- En ny generasjon elektroniske mini-radonmålere

  • Artnr: 10200
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

• Mikrosystem-kontrollert halvleder alfa-detektor. 

• On-line LC display som viser dose eller radonnivå
• Liten størrelse (omtrent som mobiltelefon)
• Enkel i bruk, svært robust og lett å bære f. eks. på belte
• Skjermet mot ekstern stråling
• Alarm ved bestemt radonnivå med lyd og signal 
• Infrarød (IrDA) kommunikasjon med PC
• Innebygd oppladbart batteri samt adapter for lading eller kontinuerlig drift

radonlab presenterer en ny generasjon elektroniske mini-radonmålere / dosimetre. DOSEMAN instrumentet gir fleksible muligheter til kontinuerlig måling av radonnivå og samtidig overvåking av stråledosen fra radon og datterproduktene. DOSEMAN kan settes i et rom eller bæres festet til beltet. Fulladet innebygd NiMH batteri sikrer kontinuerlig drift i over 14 dager. Bruker kan definere en grense i radonnivå eller dose som utløser alarm i form av blinkende lys eller lyder. DOSEMAN kan startes og stoppes manuelt (knapp) eller fra tilkoblet PC.

bruksområder: DOSEMAN egner seg spesielt til: 
• kontinuerlig måling av radonnivåer i inneluften 
• overvåking av stråledoser til arbeidere på arbeids-plasser under jord (kraftstasjoner, gruver, tunneler etc.)
• undersøkelse av effekter av tiltak mot radon

måleprinsipp: Radongass diffunderer inn i DOSEMANs målekammer hvor henfall (decay) av radon- og datteratomer til radon skjer. De elektrisk ladde datterproduktene (Po-218 og Po-214) samles på en halvleder detektor ved hjelp av samle-spenning. Hver alfapartikkel som treffer detektor blir telt og energien til partikkelen målt. Radonaktivitet i luften beregnes ut fra energispektra.
datatransfer og behandling: Det benyttes infrarød teknologi for overføring av data som er lagret i DOSEMAN til PC. Det følger med et brukervennlig Windows program (Administrator desk) som benyttes til mottakelse av data og innstilling av måleparametre. Data (f. eks. tidsfordeling av radonnivåer) kan enkelt hentes inn i EXCEL og skrives ut som graf. Administrator desk brukes også til å starte måling med DOSEMAN i system mode for å sikre mot at uvedkommende avbryter måling.

● last ned dokumentet i PDF format


Tekniske data
• Virkningsprinsipp: On-line alfaspektrometri på innsamlet radongass
• Detektor: Si-ion implantert, 200 mm² følsomt areal
• Målekammer: volum 12 cm³, med samle spenning
• Sampling: diffusjon gjennom en membran som slipper gjennom radon og filtrerer datterproduktene
• Energi område: 3.8 - 8.5 MeV
• Energioppløsning: 100 keV pr kanal
• Tidsoppløsning: hvert minutt hentes det ut et alfaspektrum, som analyseres og etter verifikasjon legges til det summespekteret.
• Lagret informasjon: Sum av tellinger innenfor ROI for Po-218 og Rn-222 (fast-mode), i tillegg Po-214 (slow-mode), totalspektrum, kumulativ dose
• Minnekapasitet: 700 målesyklus
• Effektivitet: 0.22 (fast-mode) og 0.38 (slow mode) counts/(min*kBq/m³)
• Statistisk feilmargin ved 20°C / 40% rH: 100%/(T*CRn*0.22 [0.38])1/2, [T]:min; [CRn]: kBq/m³
• Måleområde: 10 Bq/m³ - 4MBq/m³

Instrumentkontroll og datatransfer:
• kabelløs, infrarød interface til PC COM port (rate: 115.200 baud); Administrator desk (WINDOWS) for komfortabel kontroll av måleparametre og data transfer
• Online kontroll: LCD, 3 rader med plass til 12 karakterer i hver; soft key pad
• Alarmfunksjon: Buzzer lyd; LED blinkende lys
• Størrelse / vekt: 115 x 57 x 32 mm; 250 g 
• Strømforsyning: NiMH-oppladbar batteri for 300 timer stand-by tid; booster-Akku batteriet for langtidsmålinger har opp til 1.200 timer stand-by tid
• Housing: aluminium, IP-64, shock resistant
• Ytre betingelser: Temperatur: fra -10°C til +50°C; Fuktighet: rH: 0% - 98 % (ikke kondenserende)

Brukerinnstillinger: 
• Måleintervall: 1-255 min 
• Likevektsfaktor: 0.2 - 0.7 (Default: 0.5) 
• Dosekonverteringsfaktor: i følge ICRP 66)
• Dose-alarm nivå: fra 1 til 10000 µSv 
• Personlig og lokalespesifik ID kode
• Operasjonsmodus: single-mode for enkelt målinger på stedet, system-mode for beskyttelse mot ikke autorisert tillgang.
• Display mode (fast/slow) for online-beregning av dose og radonkonsentrasjon

Data som overføres til PC inneholder: 
• Tidsfordeling av radonkonsentrasjon 
• Totaldose og WLM i løpet av måleperioden 
• Energispektrum innsamlet i måleperioden 
• Fast-mode og slow-mode resultater
• Måleparametre og personlig og lokalespesifik ID-kode
• Kalibreringsdata

Se også

lagt til handlevogn