Grunnventilering pakke (Ø100mm)

  • Artnr: 10413
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Bruksformål:
Hensikten med systemet er å tilrettelegge for å kunne opprette et undertrykk i grunnen under sålen slik at man kan redusere muligheten for inntrengning av radonholdig jordgass i innemiljøet. Undertrykket kan skapes som en passiv eller mekanisk aktiv løsning.

Passiv grunnventilering:
Et perforert rørsystem etableres i grunnen under såle med et oppstikk gjennom betonggulv. Fra oppstikk benyttes et fast vertikalt rørstrekk med lufting over takhette. En naturlig oppdrift vil trekke radonholdig jordluft opp gjennom rørsystemet.

Aktiv grunnventilering:
Tilsvarende system som nevnt over, men med en egen mekanisk vifte tilkoblet røret som aktivt hjelper til med å suge luft fra grunnen. Kan benyttes hvis radonpotensialet i grunnen er høyt.

Monteringsprinsipp:
- Drensledningene legges i sløyfer i pukklaget under sjiktet for markisolasjon og påstøp.
- Det beregnes ca 2m avstand mellom sløyfene og ca ½ -1m på innside av yttervegg.
- Drensledningene legges med perforeringen vendt ned mot grunnen.
- Legg opp til et oppstikk gjennom betonggulv for eventuell videre vertikal rørføring.
- Oppstikket skal forblendes grundig dersom systemet ikke kompletteres med avkast over tak.
- Komponentene kan enkelt kobles sammen med flere pakker slik at man dekker det arealet man trenger.

Skisse med illustrasjoner:

Grunnventilering

lagt til handlevogn