KlimaVakten krypekjeller trippel

- Enkelt og kostnadseffektivt tiltak mot fukt.

  • Artnr: 10459
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Det moderne gulv mot krypekjeller har god isolering. Det resulterer i at nesten alle krypekjellere før eller senere får fuktskader ettersom de blir for kalde. Med Klimavakten løser du det grunnleggende problemet, på en energieffektiv måte. Ved å varme opp krypekjelleren kun når det er fare for skade, oppnår Klimavakten samme forebyggende effekt som den tradisjonelle metoden (sorpsjonsavfukter), men med mye lavere energiforbruk og inkjøps- og monteringspris, samt svært lite vedlikehold.

Hva er Klimavakten krypekjeller?


Klimavakten krypekjeller er et system for å tørke ut uoppvarmede kjellere og krypekjellere og beskytte dem mot fuktskader og soppangrep. Klimavakten har en styreenhet, som ved hjelp av en temperatur- og fuktgiver registrerer klimaet i krypekjelleren. Ved å sammenligne klimaet med vekstkrav for muggsopp og råtesopp kan Klimavakten avgjøre om det begynner å nærme seg fare for vekst. Hvis dette er tilfelle hindrer Klimavakten prosessen ved å varme de øvre delene av krypekjelleren med en varmekabel. Når temperaturen stiger, synker den relative fuktigheten, siden den er temperaturavhengig. Dette er fordelaktig, fordi lav relativ fuktighet stopper vekst av mugg og sopp. Varm luft kan oppta mer fukt enn kald luft og derfor tar ventilasjonsluften med seg mer fukt ut enn hva som kommer inn. Krypekjelleren tørker derfor ut etter hvert og faren for muggvekst elimineres.

fuktig krypkjeller med etasjeskiller i tre

 

Klimavakten - energiforbruk og kostnader


Diagrammet nedenfor sammenligner den totale kostnaden for en typisk sorpsjonsavfukter og Klimavakten.
Sett over 10 år koster sorpsjons avfukteren nesten tre ganger så mye som Klimavakten! Med Klimavakten har du beskyttet ditt hus mot fuktskader i krypekjelleren for mindre enn seks kroner per dag, og det er penger du får tilbake når du selger huset, da risikoen for kjøperen minsker. Klimavakten er en lønnsom investering.

KlimaVakten krypekjeller energiforbruk


KlimaVakten i praksis

KlimaVakten krypekjeller egner seg til montering i kryperom i både nybygg og eksisterende bygninger. Hvis det er eksisterende soppangrep på treverket i krypekjelleren må det saneres før KlimaVakten tas i bruk. Har krypekjelleren stående vann på bakken må det foretas tiltak slik at innsig av vann til krypekjelleren stoppes eller reduseres kraftig. Det er anbefalt å legge en plastfolie på bakken i krypekjelleren (se installasjonsanvisningen) for å begrense avdampning fra bakken. Isolering mot bakken og grunnmuren med opp til 5 cm isoleringsmatter bidrar til lavere strømforbruk. KlimaVaktens styreenhet monteres som regel på undersiden av bjelkelaget, både regulatoren og varmekabelen. Ettersom varm luft stiger, medfører plasseringen at luften avfuktes mer ved bjelkelaget enn lenger ned mot bakken. Det er sjelden behov for store temperaturøkninger. En økning på 3oC senker den relative luftfuktigheten med ca. 15 %.

Kulde- og fuktbelastningen i en krypekjeller med plastdekke mot grunn, kommer nesten alltid utenfra, fra grunnmur og med ventilasjonsluften. Derfor monteres Klimavaktens varmekabel langs ytterveggene av krypekjelleren og på nord- og vestsiden der solen ikke skinner eller kommer sent på dagen. Klimaet i midten av krypekjelleren kommer alltid til å være bedre enn ut mot kantene. Ofte stenger man noen ventiler i grunnmuren for å redusere overdreven ventilasjon av krypekjelleren. Dette er ikke nødvendig for Klimavaktens funksjon, men det minsker energiforbruket, både hos Klimavakten og for husets oppvarming. Noen ventiler må allikevel stå åpne for at fuktig luft kan transporteres ut.
 

klimavakten krypekjeller

Klimavakten for krypekjellere av alle størrelser


KlimaVakten krypekjeller - avfukter mindre krypekjellere opp til 90 kvm. Krypekjelleren må ikke ha skillevegger som deler den i flere kryperom.

KlimaVakten krypekjeller Ekstra - avfukter større krypekjellere som kan være delt i opp til 3 separate kryperom.

KlimaVakten krypekjeller Trippel - egner seg for avfuktning av store krypekjellere som kan være delt i flere enn 3 separate kryperom. Vanligvis finnes slike i hus som har vært påbygd i flere omganger.

 Teknisk informasjon 

Godkjent installasjonsområde: EUs medlemsland 
Tilkobling: 220V vekselstrøm +/- 10 %, 50-60 Hz 
Strømforbruk: maks 440 W, 2 A 
Temperatur, anvendingsområde: -40oC til + 40oC 
Temperatur, lagring: -40oC til + 80oC 
Korrosjonsbestandighet: vært god. 
Garanti: 7 år fra leveringsdato 
Kalibreringsintervall: Under normal bruk trenger ikke enheten kalibreres i sin livstid 
Vedlikeholdsintervall: Under normal bruk trenger ikke enheten vedlikehold, men en visuell inspeksjon av Klimavaktens lysindikering bør gjøres før og etter sommeren. 
Tetthets klasse: IP 40, enheten skal monteres innendørs, for eksempel i krypekjelleren.

lagt til handlevogn