KlimaVakten loft Start

Holder fukten på loftet i sjakk og beskytter mot fuktskader.

  • Artnr: 10460
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

KlimaVakten loft holder fukten på loftet i sjakk og beskytter mot fuktskader. Systemet består av to styreenheter, en varmekabel og en vifte. Sensorer måler relativ fuktighet inne og ute, samt temperatur. Ved å sammenligne klimaparametre inne og ute kan styreenhetene avgjøre når det er behov for å igangsette vifte eller varmekabel. Dette systemet holder den relative fuktigheten på loftet nede på et nivå som ikke gir vekstvilkår for sopp.

KlimaVakten loft effektivt avfukter treloft

Hva er Klimavakten loft?

Klimavakten loft er et system som overvåker klimaet og tørker ut loftsrom for å beskytte treverket på loftet mot soppangrep og andre fuktskader. Klimavakten loft har en eller flere styreenheter, som ved hjelp av temperatur- og fuktgivere registrerer klimaet på loftet og ute.

Normalt varierer uteluftens fuktighet mye i perioder når det er mest problemer med økt fuktighet på loft. I perioder når uteluften er tørrere enn luften på loftet bruker KlimaVakten loft kun vifte til å blåse luft inn på loftet og dermed senke luftfuktigheten der. I perioder når luften inne på loftet er tørrere enn uteluften står vifta. Skulle det være fuktig ute så lenge at det blir fare for kondensering og muggsopp angrep på loftet vil systemet automatisk aktivere varmekabelen. Det brukes avansert styring av kabelen for å tilføre akkurat så mye varme som nødvendig for å redusere relativ luftfuktighet på loftet til under faregrensen for soppangrep. Energiforbruket er ofte lavt - typisk 300 - 400 kWh per år for et loft av normal størrelse, men kan variere mye avhengig av bl.a. den geografiske beliggenheten.

klimavakten loft avfukter treloft og forebygger fuktkondens

KlimaVakten loft egner seg til montering i loftsrom i både nybygg og eksisterende bygninger. Hvis det er eksisterende soppangrep på loftet må det saneres før KlimaVakten loft tas i bruk. KlimaVakten loft vil hindre at problemet kommer tilbake. Energiforbruk er som regel flere ganger lavere enn ved bruk av tradisjonelle sorpsjonsavfuktere.

Klimavakten for loft av alle størrelser 

KlimaVakten loft Start - Inneholder kun en regulator og en vifte. Brukes til å avfukte loft til hus med ett plan, eller med sideloft.

KlimaVakten loft Classic - Inneholder to regulatorer, en vifte og en varmekabel. Avfukter loft i hus med ett plan som ett stort loftsrom.

KlimaVakten loft Ekstra - Inneholder tre regulatorer, to vifter og en varmekabel. Avfukter større loft i hus med en og en halv plan som kan ha flere separate loftsrom. Slike loft finner man ofte i hus med tillbygg.

Teknisk informasjon 
Godkjent installasjonsområde: EUs medlemsland 
Produksjonsnormer: Oppfyller produktstandarden for produkter innen EØS, spesielt Maskindirektivet (98/79/EG) Direktivet for elektromagnetisk kompabilitet (89/336/EEG, 92/31 EEG, 93/68/EEG, 98/13/EG) og lavspenningsdirektivet (73/23/EEG, 93/68/EEG)Tilkobling: 220V vekselstrøm +/- 10 %, 50-60 Hz
Strømforbruk: maks 470 W, 2,1 A
Temperatur, anvendingsområde: -40 oC til + 40 oC
Temperatur, lagring: -40 oC til + 80 oC
Korrosjonsbestandighet: Svært god.
Livslengde: Under normal bruk, over 50 år. Viften må byttes oftere
Garanti: 3 år fra leveringsdato
Kalibreringsintervall: Under normal bruk trenger ikke enheten kalibreres i sin livstid. 
Vedlikeholdsintervall: Under normal bruk trenger ikke enheten vedlikehold, men en visuell inspeksjon av 
KlimaVaktens lysindikering bør gjøres før og etter vinteren. Kontroller at enheten er i funksjon (grønt lys) og at kapasitetsalarmen ikke blinker. Viften trenger rengjøring, eller må byttes ut.
Tetthets klasse: IP 40, enheten skal monteres innendørs.
Miljøfaktor: KlimaVakten er et mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonelle sorpsjonsavfuktere, både i produksjon, bruk og gjenvinning. KlimaVakten gjenvinnes som elektronikk og leveres til gjenvinning. Materialet i KlimaVakten er PVC-plast, ABS-plast, glass, kobber, Fenol-plast og tinn. Små mengder av andre metaller finnes.

lagt til handlevogn