TERA System

Avansert trådløst system for måling og kontroll av radon.

  • Artnr: 10243
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Et TERA system består av minimum 2 komponenter: 1 stk. TERA Radonmåler og 1 stk. TERA Terminal. Oppgitte pris gjelder for kun disse 2 komponenter tilsammen. Systemet er modulært og kan utvides med en rekke komponenter som beskrevet under.

TERA system er designet for både

-          overvåking av radonkonsentrasjon parallelt i flere rom i en bygning, og/eller

-          automatisk regulering av forskjellige typer aktive tiltak mot radon (f. eks. radonsug eller ventilasjonssystemer).

Systemet vil på basis av målt radonnivå slå på en vifte eller øke hastighet på et ventilasjonsanlegg dersom radonnivå i rom hvor TERA radonmålere er plassert overskrider et forhåndsstilt radonnivå (alarmnivå), f. eks. 100 Bq/m3.

TERA systemets funksjon oppnås ved hjelp av følgende komponenter:

TERA Radonmåler: måler kontinuerlig radonkonsentrasjon og via radiobølger sender data til TERA Terminal.

TERA Terminal: Mottar radonkonsentrasjon måledata fra alle rom hvor TERA radonmålere er plassert og sammenligner radonnivået i alle rom med et forhåndsinnstilt alarmnivå (f. eks. 100 Bq/m3). Hvis radonkonsentrasjon i noen av rommene overskrider alarmnivået sendes det signal til TERA Actuator som via TERA Relay slår på en vifte (f. eks. radonsug), eller skifter hastighet på en vifte (f. eks. ventilasjon). Når radonkonsentrasjon blir senket til under alarmnivået vil TERA terminal sende signal om at vifta slås av, eller viftehastighet reduseres.

TERA Repeater: Denne komponenten øker rekkevidden av signaloverføring mellom komponenter i TERA systemet. Hvis avstanden mellom TERA Terminal og noen av TERA radonmålere er for stor eller vegger gjør at radiosignaler blir for svake vil en TERA Repeater forsterke radiosignalet og sikre at måledata overføres uten problemer.

TERA Actuator: Denne komponenten mottar signal fra TERA Terminal og sender videre signal til TERA Relay

TERA Relay: Denne komponenten mottar signal fra TERA Actuator og slår på eller av elektriske vifter med opp til 1500 VA (AC).

TERAview: State-of-art programvare som brukes til programmering av hele nettverket av ovennevnte komponenter og for å sette alarmnivå, samt for avlesning av måledata fra samtlige TERA radonmålere som er definert i nettverket.

Brukerveiledninger og programvare for nedlasting

1. Quick Start Guide på norsk
2. Brukerveiledning på engelsk 
3. Drivere
4. Programvare for setup og avlesning av data
5. Programvare for analyse av data

Se også

lagt til handlevogn